Реализација

од идеа до реализација


Квалитет

унифицирана методологија и европски квалитет

Материјали

градиме со најквалитетни градежни материјали

Животна инвестиција

Домот – најпривлечното место на светот, е една од суштинските одлуки во нашиот живот! Нашето мото – „Квалитетот на прво место“ само ја надoградува нашата мисија – многубројни задоволни клиенти. Довербата која ни ја дадоа досегашните наши клиенти е главен мотив за нашиот континуитет.

Квалитет

Инвестираме во најквалитетни градежни материјали и опрема од врвни брендови

Локација

Поставеноста на зградата, ориентацијата и поврзаноста со инфраструктурата ја определуваат вредноста на имотот и начинот и квалитетот на животот.

Функционалност

Становите се со максимална искористеност на просторот, големи тераси и приватен паркинг.

Сигурност

Брзината на градба, долгорочните гаранции за вградените материјали им дава сигурност на нашите клиенти.

Вредност

Енергетската ефикасност, атрактивната локација, функционалноста и сигурноста на Вашата инвестиција формираат цена за квалитетот кој го добивате.

Кредитирање

Предимотните листови на AIG, поради високиот кредибилитет и финансиска стабилност се прифаќаат за хипотека и обезбедување на кредит по најповолни услови


Станови

На секој кат ќе има по 8 станбени единици и тоа 2 од 75,50 m2, 2 станбени единици од 75,35 m2, две од 50 m2
една станбена единица од 40,9 m2 и една станбена единица од 36,15 m2
Секоја станбена единица ќе има сопствени санитарни јазли, дневни простории со трпезарија и кујна како и одделни спални соби

Стан / Тип 1

675€ м2

еднособен стан (+дневна соба)
Повеќе >

40,90 м2
спална

Стан / Тип 2

675€ м2

двособен стан (+дневна соба)
Повеќе >

75,35 м2
спална и детска

Стан / Тип 3

675€ м2

двособен стан (+дневна соба)
Повеќе >

75,50 м2
спална и детска

Стан / Тип 4

675€ м2

еднособен стан (+дневна соба)
Повеќе >

50 м2
спална

Стан / Тип 5

675€ м2

еднособен стан (+дневна соба)
Повеќе >

50 м2
спална

Стан / Тип 6

675€ м2

двособен стан (+дневна соба)
Повеќе >

75,50 м2
спална и детска

Стан / Тип 7

675€ м2

двособен стан (+дневна соба)
Повеќе >

75,35 м2
спална и детска

Стан / Тип 8

675€ м2

еднособен стан (+дневна соба)
Повеќе >

36,15 м2
спална


За локацијата

Комплексот на станбено деловен просто се наоѓа во мирна локација на градот и близу сите потребни целини кои ги опфаќа домувањето.

Во близина на комплексот се наоѓаат основни и средни училишта, градиники, медицински установи и слично.

Граденжната парцела е со површина од 5800 m2, потенцијална површина за градба до 1800 m2, со максимален процент на изграденост од 30% и максимално дозволена бруто развиена корисна површина од
14.000 m2 и катност (П+6+ПК)